Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SEA CLIFF, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3438729
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3438809
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.640 foot vuông (431 m2), Số MLS: 3442940
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 3.321 foot vuông (309 m2), Số MLS: 3439740
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.860 foot vuông (637 m2), Số MLS: 3430205
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 3421997
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3423090
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3430250
Liệt kê theo: Richard B Arnold
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3407068
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3446027
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Số MLS: 3367830
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1