Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
PORT WASHINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 50
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 3401678
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 3416134
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3445266
Liệt kê theo: Automatic Real Estate Assoc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3410392
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3415522
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông (920 m2), Số MLS: 3447320
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3417087
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3430640
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3441826
Liệt kê theo: Heidi Spellman Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.428 foot vuông (597 m2), Số MLS: 3441824
Liệt kê theo: Heidi Spellman Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.428 foot vuông (597 m2), Số MLS: 3441825
Liệt kê theo: Heidi Spellman Realty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3441912
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3400633
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.888 foot vuông (733 m2), Số MLS: 3386451
Liệt kê theo: Heidi Spellman Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3433774
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 50