Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
PORT WASHINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 94
Kích cỡ lô đất: 5.047 foot vuông (469 m2)Số MLS: 3250077
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3281190
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3291464
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3287371
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3280420
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3284724
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3303148
Liệt kê theo: Daniel Gale Great Neck LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3296305
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.625 foot vuông (708 m2), Số MLS: 3264915
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 8.125 foot vuông (755 m2), Số MLS: 3296628
Liệt kê theo: Voro LLC
Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2)Số MLS: 3253152
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.550 foot vuông (794 m2), Số MLS: 3291924
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3099997
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.080 foot vuông (751 m2), Số MLS: 3301031
Liệt kê theo: Harding Real Estate Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3291462
Liệt kê theo: Coldwell Banker Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 94