Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
PORT WASHINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 47
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3537722
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3529704
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3543864
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3532122
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 3539762
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.176 foot vuông (760 m2), Số MLS: 3538568
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 6294451
Liệt kê theo: Serhant LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3532333
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3542313
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3536060
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3530629
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3543540
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3545090
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3545217
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3542079
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 47