Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
PORT WASHINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 86
Kích cỡ lô đất: 2,45 dặm Anh (0,99 hecta)Số MLS: 3312910
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 5.047 foot vuông (469 m2)Số MLS: 3250077
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3324646
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.380 foot vuông (686 m2), Số MLS: 3322626
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3318444
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3277272
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3315880
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.625 foot vuông (708 m2), Số MLS: 3329461
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3315756
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.728 foot vuông (718 m2), Số MLS: 3327294
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2)Số MLS: 3253152
Liệt kê theo: Keller Williams Rty Gold Coast
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.603 foot vuông (892 m2), Số MLS: 3328394
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,62 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 3263150
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3319489
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3329281
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 86