Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
PORT WASHINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76
Kích cỡ lô đất: 2,45 dặm Anh (0,99 hecta)Số MLS: 3312910
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3402691
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 3401678
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3401677
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3392752
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3410392
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3406142
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.900 foot vuông (920 m2), Số MLS: 3408093
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3385062
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.888 foot vuông (733 m2), Số MLS: 3386451
Liệt kê theo: Heidi Spellman Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3400633
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.177 foot vuông (574 m2), Số MLS: 3407996
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.160 foot vuông (758 m2), Số MLS: 3410419
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3408288
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 9.280 foot vuông (862 m2), Số MLS: 3393560
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76