Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
PORT WASHINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 62
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3482612
Liệt kê theo: Heidi Spellman Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3480670
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.744 foot vuông (441 m2), Số MLS: 3478558
Liệt kê theo: RE/MAX Reliance
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.966 foot vuông (647 m2), Số MLS: 3472822
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3445266
Liệt kê theo: Automatic Real Estate Assoc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3482608
Liệt kê theo: Heidi Spellman Realty LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3474027
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2), Số MLS: 3481169
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.500 foot vuông (790 m2), Số MLS: 3481626
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3475048
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3441912
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.760 foot vuông (628 m2), Số MLS: 3439967
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3456020
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3471107
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 3482151
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 62