Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
PORT WASHINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 72
Kích cỡ lô đất: 2,45 dặm Anh (0,99 hecta)Số MLS: 3312910
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 5.047 foot vuông (469 m2)Số MLS: 3250077
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.380 foot vuông (686 m2), Số MLS: 3322626
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3347129
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3318444
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.527 foot vuông (606 m2), Số MLS: 3353367
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3277272
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.625 foot vuông (708 m2), Số MLS: 3329461
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3337002
Liệt kê theo: Sany Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.964 foot vuông (554 m2), Số MLS: 3352867
Liệt kê theo: New York Squared R E Group LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3305599
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3345410
Liệt kê theo: Daniel Gale Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3315756
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.350 foot vuông (683 m2), Số MLS: 3349623
Liệt kê theo: Cross Country Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3335282
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 72