Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HOLTSVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 25
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 3311780
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3312899
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3307821
Liệt kê theo: Century 21 Adams Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3312759
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3312905
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3309158
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3307632
Liệt kê theo: Anchor Real Estate of L I Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3310691
Liệt kê theo: NY Missions R E Brokerage
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 3303125
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3311866
Liệt kê theo: Anchor Real Estate of L I Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 4.972 foot vuông (462 m2), Số MLS: 3298231
Liệt kê theo: Landmark Realty of L I Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.742 foot vuông (162 m2), Số MLS: 3310060
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3294653
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 3312665
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3296532
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 25