Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GARDEN CITY SOUTH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 2 của 2
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3412166
Liệt kê theo: Boulevard Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3441269
Liệt kê theo: Coach REALTORS Fennessy Assoc
Các bảng liệt kê 1 - 2 của 2
  • 1