Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FARMINGVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3355616
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3359908
Liệt kê theo: Realty Connect USA L I Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 3191579
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3367557
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 3359060
Liệt kê theo: Carol Michaels Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3370728
Liệt kê theo: Continental Real Estate Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3369667
Liệt kê theo: Realty One Group First
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3109646
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 3109508
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3370878
Liệt kê theo: Realty Connect USA LI Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3360456
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3352485
Liệt kê theo: Century 21 Adams Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3365689
Liệt kê theo: Coach REALTORS at Pt Jefferson
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3368023
Liệt kê theo: Signature Premier Properties
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 3369845
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18