Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
CITY ISLAND, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.685 foot vuông (621 m2), Số MLS: 3346368
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3308495
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 4.153 foot vuông (386 m2), Số MLS: 3345867
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.180 foot vuông (295 m2), Số MLS: 3334974
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.504 foot vuông (233 m2), Số MLS: 3249531
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.523 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3251185
Liệt kê theo: Mega Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3339097
Liệt kê theo: Modern Spaces Love Your Place
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.640 foot vuông (245 m2), Số MLS: 3329207
Liệt kê theo: Private Homes Realty LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.516 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3303574
Liệt kê theo: Redfin Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.846 foot vuông (264 m2), Số MLS: 3281741
Liệt kê theo: RE/MAX Team
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3351544
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Số MLS: 3349041
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Số MLS: 3308487
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3349148
Liệt kê theo: Azure Realty Group NY LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.580 foot vuông (704 m2), Số MLS: 3315824
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113