Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SPRINGFIELD GDNS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 25
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.507 foot vuông (419 m2), Số MLS: 3232889
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3225770
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.224 foot vuông (392 m2), Số MLS: 3227522
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3218124
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3230823
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.547 foot vuông (330 m2), Số MLS: 3230817
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3238562
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3217974
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3200891
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.570 foot vuông (332 m2), Số MLS: 3213601
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.520 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3238364
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3224738
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3236086
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3193641
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.160 foot vuông (386 m2), Số MLS: 3198659
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 25