Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRIGHTWATERS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3296705
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3308647
Liệt kê theo: Meg Smith & Associates
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3308002
Liệt kê theo: Cornerstone Properties of LI
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 3317225
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3284178
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Elite
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3315579
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 3312050
Liệt kê theo: Netter Real Estate Inc
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1