Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRIGHTWATERS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3338252
Liệt kê theo: George Mcknight REALTORS Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3361853
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3349649
Liệt kê theo: Netter Real Estate Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3354708
Liệt kê theo: RE/MAX Best
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3356090
Liệt kê theo: Eric G Ramsay Jr Assoc LLC
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1