Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18135
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta)Số MLS: 3405391
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 3441648
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 21,86 dặm Anh (8,85 hecta), Số MLS: 3403644
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3442300
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5,53 dặm Anh (2,24 hecta), Số MLS: 3421218
Liệt kê theo: Nest Seekers International LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 13,19 dặm Anh (5,34 hecta), Số MLS: 3393561
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Kích cỡ lô đất: 9.970 foot vuông (926 m2)Số MLS: 3406862
Liệt kê theo: Exit Realty Prime
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 3430437
Liệt kê theo: S Sharf Realty Inc
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 14, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9 dặm Anh (3,64 hecta), Số MLS: 3403249
Liệt kê theo: Nest Seekers LLC
Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta)Số MLS: 3421429
Liệt kê theo: All Island Estates Realty Corp
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta)Số MLS: 3375972
Liệt kê theo: Promise Realty LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 12,07 dặm Anh (4,89 hecta), Số MLS: 3421510
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18135