Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29623
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Số MLS: 6314346
Liệt kê theo: Serhant LLC
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.079 dặm Anh (841 hecta), Số MLS: 6314256
Liệt kê theo: Heather Croner Real Estate Sot
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta)Số MLS: 6318432
Liệt kê theo: Rodeo Realty Inc
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta)Số MLS: 3555440
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3334706
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Int'l
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 3,7 dặm Anh (1,5 hecta), Số MLS: 3549489
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta)Số MLS: 3471387
Liệt kê theo: Star Realty International LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 16,11 dặm Anh (6,52 hecta), Số MLS: 6258587
Liệt kê theo: Sotheby's International Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 6315426
Liệt kê theo: Serhant LLC
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 21,86 dặm Anh (8,85 hecta), Số MLS: 3469398
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 8,37 dặm Anh (3,39 hecta), Số MLS: 3541532
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta)Số MLS: 3555131
Liệt kê theo: Reliance USA Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 13 dặm Anh (5,26 hecta), Số MLS: 6304929
Liệt kê theo: Ellis Sotheby's Intl Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: M418881
Liệt kê theo: COMPASS GREATER NY LLC ML
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 6,81 dặm Anh (2,75 hecta), Số MLS: 3533796
Liệt kê theo: Daniel Gale Sothebys Intl Rlty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29623