למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
WESTBURY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 200
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 108 אקר (43.72 הקטאר), מספר MLS: 3254685
מספר חדרי שינה: 20, מספר חדרי שירותים: 17, חצי חדר שירותים: 10, גודל המגרש: 15.89 אקר (6.43 הקטאר), מספר MLS: 3162513
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 6 אקר (2.43 הקטאר), מספר MLS: 3229432
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 6 אקר (2.43 הקטאר), מספר MLS: 3244542
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 4.99 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 3229069
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 3244109
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4.02 אקר (1.63 הקטאר), מספר MLS: 3239034
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 4 אקר (1.62 הקטאר), מספר MLS: 3230160
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4.55 אקר (1.84 הקטאר), מספר MLS: 3217359
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.1 אקר (0.85 הקטאר), מספר MLS: 3247512
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 4.36 אקר (1.76 הקטאר), מספר MLS: 3110509
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 7 אקר (2.83 הקטאר), מספר MLS: 3211997
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 5, גודל המגרש: 2.03 אקר (0.82 הקטאר), מספר MLS: 3229744
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2.25 אקר (0.91 הקטאר), מספר MLS: 3219392
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 2.17 אקר (0.88 הקטאר), מספר MLS: 3149071
נכסים 1 - 15 מתוך 200