למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
WESTBURY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 152
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 108 אקר (43.72 הקטאר), מספר MLS: 3254685
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 6 אקר (2.43 הקטאר), מספר MLS: 3229432
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 6 אקר (2.43 הקטאר), מספר MLS: 3244542
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5 אקר (2.02 הקטאר), מספר MLS: 3244109
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4.02 אקר (1.63 הקטאר), מספר MLS: 3239034
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.06 אקר (0.83 הקטאר), מספר MLS: 3271369
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4.55 אקר (1.84 הקטאר), מספר MLS: 3217359
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 4 אקר (1.62 הקטאר), מספר MLS: 3230160
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 2.18 אקר (0.88 הקטאר), מספר MLS: 3283336
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.1 אקר (0.85 הקטאר), מספר MLS: 3282922
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2.02 אקר (0.82 הקטאר), מספר MLS: 3281424
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.13 אקר (0.86 הקטאר), מספר MLS: 3218763
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3.2 אקר (1.29 הקטאר), מספר MLS: 3256662
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 3.68 אקר (1.49 הקטאר), מספר MLS: 2978137
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.11 אקר (0.85 הקטאר), מספר MLS: 3235630
נכסים 1 - 15 מתוך 152