למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
WOODSIDE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 108
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 1.83 אקר (0.74 הקטאר), מספר MLS: 3243697
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3271489
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,728 רגל רבוע (161 מ"ר), מספר MLS: 3253510
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,808 רגל רבוע (168 מ"ר), מספר MLS: 3253503
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,808 רגל רבוע (168 מ"ר), מספר MLS: 3253479
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3249496
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3192700
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3251366
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 2,750 רגל רבוע (255 מ"ר), מספר MLS: 3263138
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3278928
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,250 רגל רבוע (209 מ"ר), מספר MLS: 3244390
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 7,368 רגל רבוע (684 מ"ר), מספר MLS: 3269941
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,150 רגל רבוע (200 מ"ר), מספר MLS: 3266468
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,923 רגל רבוע (179 מ"ר), מספר MLS: 3271579
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3266686
נכסים 1 - 15 מתוך 108