למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
WOODSIDE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 125
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 1.83 אקר (0.74 הקטאר), מספר MLS: 3243697
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3225838
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3216868
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,728 רגל רבוע (161 מ"ר), מספר MLS: 3253510
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,808 רגל רבוע (168 מ"ר), מספר MLS: 3253503
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,808 רגל רבוע (168 מ"ר), מספר MLS: 3253479
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3249496
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 1,700 רגל רבוע (158 מ"ר), מספר MLS: 3251545
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3192700
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,250 רגל רבוע (209 מ"ר), מספר MLS: 3244390
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,375 רגל רבוע (406 מ"ר), מספר MLS: 3237623
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,900 רגל רבוע (177 מ"ר), מספר MLS: 3261955
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,875 רגל רבוע (174 מ"ר), מספר MLS: 3252945
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 3,373 רגל רבוע (313 מ"ר), מספר MLS: 3250949
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,600 רגל רבוע (149 מ"ר), מספר MLS: 3264100
נכסים 1 - 15 מתוך 125