למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
FREEPORT, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 111
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3530422
הצג נכסים עפ״י: Signature Premier Properties
גודל המגרש: 8,255 רגל רבוע (767 מ"ר)מספר MLS: 3531857
הצג נכסים עפ״י: Corcoran
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3555292
הצג נכסים עפ״י: Shane's Anchor Realty Corp
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.38 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3494785
הצג נכסים עפ״י: Century 21 Realty Specialists
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,405 רגל רבוע (131 מ"ר), מספר MLS: 3558318
הצג נכסים עפ״י: Blue Island Homes NY LLC
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,405 רגל רבוע (131 מ"ר), מספר MLS: 3558312
הצג נכסים עפ״י: Blue Island Homes NY LLC
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 9,831 רגל רבוע (913 מ"ר), מספר MLS: 3538170
הצג נכסים עפ״י: New Vision Group Realty Inc
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,788 רגל רבוע (166 מ"ר), מספר MLS: 3558326
הצג נכסים עפ״י: Blue Island Homes NY LLC
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,788 רגל רבוע (166 מ"ר), מספר MLS: 3558324
הצג נכסים עפ״י: Blue Island Homes NY LLC
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,925 רגל רבוע (736 מ"ר), מספר MLS: 3554518
הצג נכסים עפ״י: Signature Premier Properties
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,625 רגל רבוע (151 מ"ר), מספר MLS: 3558246
הצג נכסים עפ״י: Blue Island Homes NY LLC
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,625 רגל רבוע (151 מ"ר), מספר MLS: 3558287
הצג נכסים עפ״י: Blue Island Homes NY LLC
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,625 רגל רבוע (151 מ"ר), מספר MLS: 3558269
הצג נכסים עפ״י: Blue Island Homes NY LLC
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,625 רגל רבוע (151 מ"ר), מספר MLS: 3558272
הצג נכסים עפ״י: Blue Island Homes NY LLC
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,625 רגל רבוע (151 מ"ר), מספר MLS: 3558277
הצג נכסים עפ״י: Blue Island Homes NY LLC
נכסים 1 - 15 מתוך 111