למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
FREEPORT, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 112
גודל המגרש: 7,000 רגל רבוע (650 מ"ר)מספר MLS: 3157552
גודל המגרש: 8,100 רגל רבוע (752 מ"ר)מספר MLS: 3246716
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,957 רגל רבוע (739 מ"ר), מספר MLS: 3245122
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,321 רגל רבוע (216 מ"ר), מספר MLS: 3170027
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3231753
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3231730
גודל המגרש: 2,784 רגל רבוע (259 מ"ר)מספר MLS: 3192800
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 9,600 רגל רבוע (892 מ"ר), מספר MLS: 3251157
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3200299
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 9,375 רגל רבוע (871 מ"ר), מספר MLS: 3200296
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,600 רגל רבוע (520 מ"ר), מספר MLS: 3249250
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,500 רגל רבוע (418 מ"ר), מספר MLS: 3248835
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,780 רגל רבוע (909 מ"ר), מספר MLS: 3216363
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,643 רגל רבוע (896 מ"ר), מספר MLS: 3245748
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,716 רגל רבוע (624 מ"ר), מספר MLS: 3249282
נכסים 1 - 15 מתוך 112