למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
FREEPORT, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 90
גודל המגרש: 7,000 רגל רבוע (650 מ"ר)מספר MLS: 3157552
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,196 רגל רבוע (854 מ"ר), מספר MLS: 3258646
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,750 רגל רבוע (627 מ"ר), מספר MLS: 3273453
גודל המגרש: 8,100 רגל רבוע (752 מ"ר)מספר MLS: 3246716
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3281084
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3281092
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,950 רגל רבוע (739 מ"ר), מספר MLS: 3271025
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,950 רגל רבוע (739 מ"ר), מספר MLS: 3271026
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 9,600 רגל רבוע (892 מ"ר), מספר MLS: 3251157
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,950 רגל רבוע (739 מ"ר), מספר MLS: 3271029
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3260365
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.43 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 3275129
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,600 רגל רבוע (520 מ"ר), מספר MLS: 3279918
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3200299
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 9,375 רגל רבוע (871 מ"ר), מספר MLS: 3200296
נכסים 1 - 15 מתוך 90