למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
RIVERHEAD, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 80
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.59 אקר (1.05 הקטאר), מספר MLS: 3234241
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.02 אקר (0.41 הקטאר), מספר MLS: 3244946
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.28 אקר (0.52 הקטאר), מספר MLS: 3247164
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3.23 אקר (1.31 הקטאר), מספר MLS: 3247349
גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר)מספר MLS: 3236941
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.3 אקר (0.53 הקטאר), מספר MLS: 3198424
גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר)מספר MLS: 3250560
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 2.38 אקר (0.96 הקטאר), מספר MLS: 3207809
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1.78 אקר (0.72 הקטאר), מספר MLS: 3230764
גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר)מספר MLS: 3215305
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.7 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 3217197
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 3246467
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,841 רגל רבוע (728 מ"ר), מספר MLS: 3227047
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.94 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: 3237764
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.55 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: 3192213
נכסים 1 - 15 מתוך 80