למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
נכסים 1 - 15 מתוך 20392
מספר חדרי שינה: 18, מספר חדרי שירותים: 24, חצי חדר שירותים: 8, גודל המגרש: 8.08 אקר (3.27 הקטאר), מספר MLS: 3248175
מספר חדרי שינה: 13, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 4, מספר MLS: 3195496
גודל המגרש: 6,736 רגל רבוע (626 מ"ר)מספר MLS: 3242820
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 10, מספר MLS: 3135842
גודל המגרש: 0.56 אקר (0.23 הקטאר)מספר MLS: 3211434
גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר)מספר MLS: 3190978
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 108 אקר (43.72 הקטאר), מספר MLS: 3254685
מספר חדרי שינה: 14, מספר חדרי שירותים: 16, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 3.25 אקר (1.31 הקטאר), מספר MLS: 3243220
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7.11 אקר (2.88 הקטאר), מספר MLS: 3165949
מספר חדרי שינה: 16, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 3, מספר MLS: 3199112
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, מספר MLS: 3177992
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3249281
גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר)מספר MLS: 3219927
גודל המגרש: 5,326 רגל רבוע (495 מ"ר)מספר MLS: 3238419
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2.3 אקר (0.93 הקטאר), מספר MLS: 3217640
נכסים 1 - 15 מתוך 20392