למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
נכסים 1 - 15 מתוך 17231
מספר חדרי שינה: 18, מספר חדרי שירותים: 24, חצי חדר שירותים: 8, גודל המגרש: 8.08 אקר (3.27 הקטאר), מספר MLS: 3248175
מספר חדרי שינה: 13, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 4, מספר MLS: 3195496
גודל המגרש: 0.56 אקר (0.23 הקטאר)מספר MLS: 3211434
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 108 אקר (43.72 הקטאר), מספר MLS: 3254685
מספר חדרי שינה: 14, מספר חדרי שירותים: 16, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 3.25 אקר (1.31 הקטאר), מספר MLS: 3243220
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.02 אקר (0.41 הקטאר), מספר MLS: 3269250
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7.11 אקר (2.88 הקטאר), מספר MLS: 3165949
מספר חדרי שינה: 16, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 3, מספר MLS: 3199112
גודל המגרש: 0.56 אקר (0.23 הקטאר)מספר MLS: 3268099
גודל המגרש: 5,326 רגל רבוע (495 מ"ר)מספר MLS: 3238419
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2.4 אקר (0.97 הקטאר), מספר MLS: 3256839
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 11, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 2.26 אקר (0.92 הקטאר), מספר MLS: 3243217
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 47.2 אקר (19.1 הקטאר), מספר MLS: 2987309
מספר חדרי שינה: 15, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 51.19 אקר (20.72 הקטאר), מספר MLS: 3149593
גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר)מספר MLS: 3277872
נכסים 1 - 15 מתוך 17231