למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
נכסים 1 - 15 מתוך 19920
גודל המגרש: 30.2 אקר (12.22 הקטאר)מספר MLS: 3115404
מספר חדרי שינה: 13, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 4, מספר MLS: 3195496
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 21.7 אקר (8.78 הקטאר), מספר MLS: 3186573
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 10, מספר MLS: 3135842
גודל המגרש: 0.56 אקר (0.23 הקטאר)מספר MLS: 3211434
מספר חדרי שינה: 16, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 3, מספר MLS: 3199112
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7.11 אקר (2.88 הקטאר), מספר MLS: 3165949
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 47.2 אקר (19.1 הקטאר), מספר MLS: 2987309
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.03 אקר (0.42 הקטאר), מספר MLS: 2981900
מספר חדרי שינה: 15, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 51.19 אקר (20.72 הקטאר), מספר MLS: 3149593
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, מספר MLS: 3177995
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 2, מספר MLS: 3177992
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3138769
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2.3 אקר (0.93 הקטאר), מספר MLS: 3217640
נכסים 1 - 15 מתוך 19920