למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
LONG BEACH, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 196
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,135 רגל רבוע (849 מ"ר), מספר MLS: 3226965
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 6,300 רגל רבוע (585 מ"ר), מספר MLS: 3224093
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3219700
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,300 רגל רבוע (492 מ"ר), מספר MLS: 3225589
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 3202433
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3043117
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,920 רגל רבוע (922 מ"ר), מספר MLS: 3228779
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 2982304
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 4,560 רגל רבוע (424 מ"ר), מספר MLS: 3216806
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3170921
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,880 רגל רבוע (453 מ"ר), מספר MLS: 3242614
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,690 רגל רבוע (900 מ"ר), מספר MLS: 3218045
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, מספר MLS: 3176707
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 3,896 רגל רבוע (362 מ"ר), מספר MLS: 3238983
נכסים 1 - 15 מתוך 196