למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
THOMPSON, מגורים למכירה
נכסים 1 - 11 מתוך 11
  • 1
מספר חדרי שינה: 15, מספר חדרי שירותים: 11, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 80 אקר (32.37 הקטאר), מספר MLS: 3222013
מספר חדרי שינה: 15, מספר חדרי שירותים: 11, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 80 אקר (32.37 הקטאר), מספר MLS: 3221204
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.15 אקר (0.47 הקטאר), מספר MLS: 3083160
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,400 רגל רבוע (687 מ"ר), מספר MLS: 3260295
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.7 אקר (1.09 הקטאר), מספר MLS: 3231573
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,000 רגל רבוע (836 מ"ר), מספר MLS: 3241880
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, מספר MLS: 3222616
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3244458
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3251784
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,227 רגל רבוע (486 מ"ר), מספר MLS: 3255781
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,227 רגל רבוע (486 מ"ר), מספר MLS: 3255776
נכסים 1 - 11 מתוך 11
  • 1