למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
JACKSON HEIGHTS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 206
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 2,650 רגל רבוע (246 מ"ר), מספר MLS: 3233584
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,490 רגל רבוע (138 מ"ר), מספר MLS: 3270382
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 1,435 רגל רבוע (133 מ"ר), מספר MLS: 3168253
מספר חדרי שינה: 15, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3281609
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,767 רגל רבוע (536 מ"ר), מספר MLS: 3281331
מספר חדרי שינה: 11, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 2,675 רגל רבוע (249 מ"ר), מספר MLS: 3276807
מספר חדרי שינה: 11, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 2,642 רגל רבוע (245 מ"ר), מספר MLS: 3252364
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 3,498 רגל רבוע (325 מ"ר), מספר MLS: 3245902
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,042 רגל רבוע (190 מ"ר), מספר MLS: 3240726
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,100 רגל רבוע (195 מ"ר), מספר MLS: 3281334
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 2,700 רגל רבוע (251 מ"ר), מספר MLS: 3253291
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,742 רגל רבוע (255 מ"ר), מספר MLS: 3274454
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,342 רגל רבוע (218 מ"ר), מספר MLS: 3246531
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3283313
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,042 רגל רבוע (190 מ"ר), מספר MLS: 3280320
נכסים 1 - 15 מתוך 206