למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
HAMPTON BAYS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 117
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.93 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: 3201792
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3113992
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3113988
גודל המגרש: 1.51 אקר (0.61 הקטאר)מספר MLS: 3196643
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3113990
גודל המגרש: 0.93 אקר (0.38 הקטאר)מספר MLS: 2989210
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.77 אקר (0.31 הקטאר), מספר MLS: 3060405
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3113991
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3113995
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.41 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 3190771
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3113994
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3113993
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.55 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: 3116036
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.84 אקר (0.34 הקטאר), מספר MLS: 3179212
גודל המגרש: 0.86 אקר (0.35 הקטאר)מספר MLS: 3203627
נכסים 1 - 15 מתוך 117