למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
ELMHURST, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 131
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3217752
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,506 רגל רבוע (233 מ"ר), מספר MLS: 3194367
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,404 רגל רבוע (223 מ"ר), מספר MLS: 3219717
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,003 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3213383
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,992 רגל רבוע (185 מ"ר), מספר MLS: 3223118
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,700 רגל רבוע (158 מ"ר), מספר MLS: 3218802
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3171186
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3157603
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 3,190 רגל רבוע (296 מ"ר), מספר MLS: 3222979
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 3,000 רגל רבוע (279 מ"ר), מספר MLS: 3190091
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3201133
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,715 רגל רבוע (252 מ"ר), מספר MLS: 3215124
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,800 רגל רבוע (167 מ"ר), מספר MLS: 3175515
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,800 רגל רבוע (353 מ"ר), מספר MLS: 3199189
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,900 רגל רבוע (269 מ"ר), מספר MLS: 3219331
נכסים 1 - 15 מתוך 131