למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
GREAT NECK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 313
מספר חדרי שינה: 13, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 4, מספר MLS: 3195496
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 10, מספר MLS: 3135842
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7.11 אקר (2.88 הקטאר), מספר MLS: 3165949
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 4, גודל המגרש: 2.98 אקר (1.21 הקטאר), מספר MLS: 3227668
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 3, מספר MLS: 3211765
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.67 אקר (0.67 הקטאר), מספר MLS: 3221880
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.1 אקר (0.45 הקטאר), מספר MLS: 3174696
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.17 אקר (0.88 הקטאר), מספר MLS: 3229842
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.92 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 3213941
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.93 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: 3160797
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.26 אקר (0.51 הקטאר), מספר MLS: 3172022
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3223244
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.57 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: 3224974
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.39 אקר (0.56 הקטאר), מספר MLS: 3155862
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.49 אקר (0.2 הקטאר), מספר MLS: 3224918
נכסים 1 - 15 מתוך 313