למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
GREAT NECK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 296
מספר חדרי שינה: 18, מספר חדרי שירותים: 24, חצי חדר שירותים: 8, גודל המגרש: 8.08 אקר (3.27 הקטאר), מספר MLS: 3334739
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר חדרי שינה: 13, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 4, מספר MLS: 3334706
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7.11 אקר (2.88 הקטאר), מספר MLS: 3165949
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 4.16 אקר (1.68 הקטאר), מספר MLS: 3314684
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.46 אקר (0.59 הקטאר), מספר MLS: 3230450
הצג נכסים עפ״י: Compass Greater NY LLC
מספר MLS: 3240752
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3325235
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.33 אקר (0.54 הקטאר), מספר MLS: 3334730
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר MLS: 3311616
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.14 אקר (0.46 הקטאר), מספר MLS: 3351009
הצג נכסים עפ״י: Compass Greater NY LLC
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 2.63 אקר (1.06 הקטאר), מספר MLS: 3303120
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.67 אקר (0.27 הקטאר), מספר MLS: 3323334
הצג נכסים עפ״י: S Sharf Realty Inc
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.03 אקר (0.42 הקטאר), מספר MLS: 3333701
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.03 אקר (0.42 הקטאר), מספר MLS: 3313469
הצג נכסים עפ״י: Daniel Gale Great Neck LLC
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.85 אקר (0.34 הקטאר), מספר MLS: 3352345
הצג נכסים עפ״י: S Sharf Realty Inc
נכסים 1 - 15 מתוך 296