למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
FLORAL PARK, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 142
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3250893
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,100 רגל רבוע (474 מ"ר), מספר MLS: 3240190
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3233495
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 7,785 רגל רבוע (723 מ"ר), מספר MLS: 3233385
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3251476
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3224363
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3196885
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3228436
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 3,840 רגל רבוע (357 מ"ר), מספר MLS: 3216158
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3234862
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3245794
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3240234
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 3,640 רגל רבוע (338 מ"ר), מספר MLS: 3252513
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3241701
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,500 רגל רבוע (418 מ"ר), מספר MLS: 3197113
נכסים 1 - 15 מתוך 142