למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
FLUSHING, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 553
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,500 רגל רבוע (511 מ"ר), מספר MLS: 3215606
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 5, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3197760
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3227864
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3227846
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 9,800 רגל רבוע (910 מ"ר), מספר MLS: 3225982
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3215903
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,600 רגל רבוע (706 מ"ר), מספר MLS: 3196403
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3194010
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,022 רגל רבוע (467 מ"ר), מספר MLS: 3185112
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,467 רגל רבוע (322 מ"ר), מספר MLS: 3227387
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3151839
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 3,500 רגל רבוע (325 מ"ר), מספר MLS: 3207594
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3144236
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3199816
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3204489
נכסים 1 - 15 מתוך 553