למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
BRONX, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 119
מספר חדרי שינה: 52, מספר חדרי שירותים: 29, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3212784
גודל המגרש: 4,199 רגל רבוע (390 מ"ר)מספר MLS: 3257301
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,199 רגל רבוע (390 מ"ר), מספר MLS: 3254875
מספר חדרי שינה: 12, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 6, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3272666
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2,950 רגל רבוע (274 מ"ר), מספר MLS: 3286572
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,621 רגל רבוע (429 מ"ר), מספר MLS: 3281534
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3257187
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 7, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3290028
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,514 רגל רבוע (234 מ"ר), מספר MLS: 3205058
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,156 רגל רבוע (107 מ"ר), מספר MLS: 3276647
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,878 רגל רבוע (267 מ"ר), מספר MLS: 3289569
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,050 רגל רבוע (376 מ"ר), מספר MLS: 3262462
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,535 רגל רבוע (236 מ"ר), מספר MLS: 3275705
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,500 רגל רבוע (139 מ"ר), מספר MLS: 3283136
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 1,646 רגל רבוע (153 מ"ר), מספר MLS: 3272902
נכסים 1 - 15 מתוך 119