למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
BAYSIDE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 332
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 0.68 אקר (0.27 הקטאר), מספר MLS: 3250158
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.33 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3251461
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,400 רגל רבוע (502 מ"ר), מספר MLS: 3279337
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 3263540
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.54 אקר (0.22 הקטאר), מספר MLS: 3255453
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3103581
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3269172
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 5,914 רגל רבוע (549 מ"ר), מספר MLS: 3222516
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3248668
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 4,624 רגל רבוע (430 מ"ר), מספר MLS: 3258195
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3215903
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3249657
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,216 רגל רבוע (856 מ"ר), מספר MLS: 3235099
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3247721
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3267222
נכסים 1 - 15 מתוך 332