למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
CORAM, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 96
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3204927
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,400 רגל רבוע (316 מ"ר), מספר MLS: 3209667
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2.5 אקר (1.01 הקטאר), מספר MLS: 3218134
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3166663
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3166661
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.75 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: 3207966
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.36 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3227607
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.39 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 3226045
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.33 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3218846
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3200654
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.35 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3224319
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.75 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: 3207926
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.38 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3225480
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3189542
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3200688
נכסים 1 - 15 מתוך 96