למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
ASTORIA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 68
גודל המגרש: 4,628 רגל רבוע (430 מ"ר)מספר MLS: 3223680
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2,608 רגל רבוע (242 מ"ר), מספר MLS: 3220921
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3231042
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,488 רגל רבוע (138 מ"ר), מספר MLS: 3236730
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3233724
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3226053
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3225817
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,800 רגל רבוע (167 מ"ר), מספר MLS: 3232133
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,674 רגל רבוע (156 מ"ר), מספר MLS: 3239659
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,760 רגל רבוע (164 מ"ר), מספר MLS: 3220609
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,600 רגל רבוע (149 מ"ר), מספר MLS: 3218330
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,500 רגל רבוע (139 מ"ר), מספר MLS: 3229038
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 700 רגל רבוע (65.03 מ"ר), מספר MLS: 3162953
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3225816
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 1, מספר MLS: 3231091
נכסים 1 - 15 מתוך 68