למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
LONG ISLAND CITY, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 81
מספר חדרי שינה: 27, מספר חדרי שירותים: 22, גודל המגרש: 4,100 רגל רבוע (381 מ"ר), מספר MLS: 3283354
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3242143
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,500 רגל רבוע (418 מ"ר), מספר MLS: 3252906
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3273283
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3207269
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,504 רגל רבוע (233 מ"ר), מספר MLS: 3249531
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,523 רגל רבוע (234 מ"ר), מספר MLS: 3251185
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 5,580 רגל רבוע (518 מ"ר), מספר MLS: 3278744
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3212195
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 3,350 רגל רבוע (311 מ"ר), מספר MLS: 3275008
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, גודל המגרש: 2,846 רגל רבוע (264 מ"ר), מספר MLS: 3281741
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3273265
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3273274
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 2,375 רגל רבוע (221 מ"ר), מספר MLS: 3263827
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3287804
נכסים 1 - 15 מתוך 81