למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
JAMAICA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 323
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7,216 רגל רבוע (670 מ"ר), מספר MLS: 3196866
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 7,350 רגל רבוע (683 מ"ר), מספר MLS: 3272240
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,788 רגל רבוע (724 מ"ר), מספר MLS: 3266557
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 4,200 רגל רבוע (390 מ"ר), מספר MLS: 3205621
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3221635
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 6,300 רגל רבוע (585 מ"ר), מספר MLS: 3275669
גודל המגרש: 9,485 רגל רבוע (881 מ"ר)מספר MLS: 3159735
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3184587
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,578 רגל רבוע (425 מ"ר), מספר MLS: 3196369
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7,656 רגל רבוע (711 מ"ר), מספר MLS: 3157412
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,178 רגל רבוע (760 מ"ר), מספר MLS: 3263794
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,500 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 3209581
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,160 רגל רבוע (758 מ"ר), מספר MLS: 3280568
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3270754
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3277855
נכסים 1 - 15 מתוך 323