למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
JAMAICA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 379
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,200 רגל רבוע (204 מ"ר), מספר MLS: 3227476
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7,216 רגל רבוע (670 מ"ר), מספר MLS: 3196866
גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר)מספר MLS: 3203530
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3176515
גודל המגרש: 9,485 רגל רבוע (881 מ"ר)מספר MLS: 3159735
גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר)מספר MLS: 3207860
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,600 רגל רבוע (613 מ"ר), מספר MLS: 3197040
גודל המגרש: 3,466 רגל רבוע (322 מ"ר)מספר MLS: 3149709
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3218681
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,259 רגל רבוע (581 מ"ר), מספר MLS: 3185642
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.31 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3221635
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,500 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 3209581
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3176015
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3184587
גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר)מספר MLS: 3173454
נכסים 1 - 15 מתוך 379