למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
JAMAICA, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 372
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,200 רגל רבוע (204 מ"ר), מספר MLS: 3227476
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 9,875 רגל רבוע (917 מ"ר), מספר MLS: 3239209
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7,216 רגל רבוע (670 מ"ר), מספר MLS: 3196866
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 7,500 רגל רבוע (697 מ"ר), מספר MLS: 3237852
גודל המגרש: 10,000 רגל רבוע (929 מ"ר)מספר MLS: 3203530
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,154 רגל רבוע (758 מ"ר), מספר MLS: 3237841
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3176515
גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר)מספר MLS: 3207860
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,600 רגל רבוע (613 מ"ר), מספר MLS: 3244510
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 5,600 רגל רבוע (520 מ"ר), מספר MLS: 3235839
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,000 רגל רבוע (650 מ"ר), מספר MLS: 3241626
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3249991
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3218681
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,259 רגל רבוע (581 מ"ר), מספר MLS: 3185642
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 4,200 רגל רבוע (390 מ"ר), מספר MLS: 3205621
נכסים 1 - 15 מתוך 372