למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
KEW GARDENS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 121
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.72 אקר (0.29 הקטאר), מספר MLS: 3271947
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3262269
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 7,800 רגל רבוע (725 מ"ר), מספר MLS: 3273774
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3255043
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3234317
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,360 רגל רבוע (498 מ"ר), מספר MLS: 3271732
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,302 רגל רבוע (307 מ"ר), מספר MLS: 3276908
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,486 רגל רבוע (231 מ"ר), מספר MLS: 3282315
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3280517
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,242 רגל רבוע (301 מ"ר), מספר MLS: 3199988
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 2,390 רגל רבוע (222 מ"ר), מספר MLS: 3258650
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,205 רגל רבוע (298 מ"ר), מספר MLS: 3279001
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3240940
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 1,650 רגל רבוע (153 מ"ר), מספר MLS: 3278538
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, מספר MLS: 3270210
נכסים 1 - 15 מתוך 121