למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
HEMPSTEAD, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 246
גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר)מספר MLS: 3220947
גודל המגרש: 0.53 אקר (0.21 הקטאר)מספר MLS: 3177598
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3224201
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3217663
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3225668
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3228626
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3199767
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 5,240 רגל רבוע (487 מ"ר), מספר MLS: 3179442
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3218529
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, גודל המגרש: 0.52 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 3189213
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,232 רגל רבוע (393 מ"ר), מספר MLS: 3185340
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,624 רגל רבוע (801 מ"ר), מספר MLS: 3197313
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3036263
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3222653
נכסים 1 - 15 מתוך 246