למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
HEMPSTEAD, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 122
גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר)מספר MLS: 3274737
גודל המגרש: 9,360 רגל רבוע (870 מ"ר)מספר MLS: 3263334
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3266988
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3250157
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3277148
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.69 אקר (0.28 הקטאר), מספר MLS: 3231301
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 9,000 רגל רבוע (836 מ"ר), מספר MLS: 3268949
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,922 רגל רבוע (550 מ"ר), מספר MLS: 3283438
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,197 רגל רבוע (483 מ"ר), מספר MLS: 3275650
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3276838
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 8,580 רגל רבוע (797 מ"ר), מספר MLS: 3278693
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,736 רגל רבוע (719 מ"ר), מספר MLS: 3258861
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3276824
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 9,177 רגל רבוע (853 מ"ר), מספר MLS: 3276578
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 9,490 רגל רבוע (882 מ"ר), מספר MLS: 3110725
נכסים 1 - 15 מתוך 122