למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
HEMPSTEAD, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 170
מספר חדרי שינה: 17, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 14.56 אקר (5.89 הקטאר), מספר MLS: 3251458
גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר)מספר MLS: 3220947
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 0.26 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3224201
גודל המגרש: 6,900 רגל רבוע (641 מ"ר)מספר MLS: 3231316
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.32 אקר (0.13 הקטאר), מספר MLS: 3250157
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3249018
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3241504
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,934 רגל רבוע (458 מ"ר), מספר MLS: 3261095
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,922 רגל רבוע (550 מ"ר), מספר MLS: 3250603
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,875 רגל רבוע (639 מ"ר), מספר MLS: 3232623
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,660 רגל רבוע (619 מ"ר), מספר MLS: 3249333
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,232 רגל רבוע (393 מ"ר), מספר MLS: 3185340
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3247854
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 8,000 רגל רבוע (743 מ"ר), מספר MLS: 3257940
נכסים 1 - 15 מתוך 170