למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
FRESH MEADOWS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 91
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3245787
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3254867
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3239699
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, גודל המגרש: 5,000 רגל רבוע (464 מ"ר), מספר MLS: 3257188
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3261951
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,884 רגל רבוע (454 מ"ר), מספר MLS: 3243799
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3254266
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,085 רגל רבוע (379 מ"ר), מספר MLS: 3184064
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3239584
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,800 רגל רבוע (446 מ"ר), מספר MLS: 3261648
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 3,600 רגל רבוע (334 מ"ר), מספר MLS: 3238125
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3,400 רגל רבוע (316 מ"ר), מספר MLS: 3245119
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 4,200 רגל רבוע (390 מ"ר), מספר MLS: 3196334
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3255803
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,685 רגל רבוע (435 מ"ר), מספר MLS: 3257468
נכסים 1 - 15 מתוך 91