Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HOWARD BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 72
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3544491
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3510791
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.867 foot vuông (359 m2), Số MLS: 3534279
Liệt kê theo: Connexion I Rl Est Svcs Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3557237
Liệt kê theo: Crifasi Real Estate Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3489973
Liệt kê theo: Sovereign Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.220 foot vuông (485 m2), Số MLS: 3554561
Liệt kê theo: Deniro Realty LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.280 foot vuông (398 m2), Số MLS: 3545955
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.999 foot vuông (372 m2), Số MLS: 6310638
Liệt kê theo: Today Realty Corp.
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3541744
Liệt kê theo: Concrete Jungle NYC Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3528544
Liệt kê theo: Silvius Properties
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.895 foot vuông (362 m2), Số MLS: 3554249
Liệt kê theo: Tiffany Moves You Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3533602
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3547851
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3553119
Liệt kê theo: Connexion I Rl Est Svcs Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3542945
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 72