Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HOWARD BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3431371
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3336007
Liệt kê theo: Capri Jet Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3427690
Liệt kê theo: NY Superior Realty
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3371227
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.520 foot vuông (327 m2), Số MLS: 3398554
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2), Số MLS: 3404628
Liệt kê theo: Coldwell Banker Napolitano Rlt
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3413456
Liệt kê theo: Connexion I Rl Est Svcs Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3429634
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.032 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3415502
Liệt kê theo: Zanetis Properties LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.181 foot vuông (203 m2), Số MLS: 3402906
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.990 foot vuông (371 m2), Số MLS: 3430499
Liệt kê theo: Jerry Fink Real Estate Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3432962
Liệt kê theo: American Patriot Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3407880
Liệt kê theo: Coldwell Banker American Homes
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3434187
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3427241
Liệt kê theo: Coldwell Banker Napolitano Rlt
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 104