Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HOWARD BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 114
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3350313
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3336007
Liệt kê theo: Capri Jet Realty Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 6.840 foot vuông (635 m2), Số MLS: 3321763
Liệt kê theo: O Kane Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.900 foot vuông (548 m2), Số MLS: 3324897
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông (441 m2), Số MLS: 3295658
Liệt kê theo: Connexion I Rl Est Svcs Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2), Số MLS: 3345216
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3335473
Liệt kê theo: Connexion I Rl Est Svcs Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3333224
Liệt kê theo: Triangle Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3318848
Liệt kê theo: Campione Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.302 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3309305
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.392 foot vuông (315 m2), Số MLS: 3354298
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.600 foot vuông (706 m2), Số MLS: 3349464
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3345605
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.329 foot vuông (123 m2), Số MLS: 3344519
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.720 foot vuông (346 m2), Số MLS: 3347014
Liệt kê theo: Nationwide Homes LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 114