Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HOWARD BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 91
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3431371
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.900 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3473723
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.520 foot vuông (327 m2), Số MLS: 3398554
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.510 foot vuông (419 m2), Số MLS: 3481342
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.725 foot vuông (439 m2), Số MLS: 3477199
Liệt kê theo: RE/MAX 2000
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3479964
Liệt kê theo: Sovereign Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3455826
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5.565 foot vuông (517 m2), Số MLS: 3476168
Liệt kê theo: Pinnacle Home Brokerage Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3455836
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3478339
Liệt kê theo: J Pollini Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3466901
Liệt kê theo: Hauseit LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3479815
Liệt kê theo: Century 21 Milestone Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3452468
Liệt kê theo: Realty Trends Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3449049
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.875 foot vuông (453 m2), Số MLS: 3478257
Liệt kê theo: Keller Williams Points North
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 91