Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HOWARD BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 110
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 6.840 foot vuông (635 m2), Số MLS: 3321763
Liệt kê theo: O Kane Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.900 foot vuông (548 m2), Số MLS: 3324897
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.750 foot vuông (441 m2), Số MLS: 3295658
Liệt kê theo: Connexion I Rl Est Svcs Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.725 foot vuông (439 m2), Số MLS: 3276384
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3322825
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3325363
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3333224
Liệt kê theo: Triangle Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3333004
Liệt kê theo: Connexion I Rl Est Svcs Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3318848
Liệt kê theo: Campione Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3315437
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.302 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3309305
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.900 foot vuông (362 m2), Số MLS: 3319480
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.025 foot vuông (374 m2), Số MLS: 3329285
Liệt kê theo: Jerry Fink Real Estate Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.392 foot vuông (315 m2), Số MLS: 3330127
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.550 foot vuông (423 m2), Số MLS: 3331189
Liệt kê theo: Concrete Jungle NYC Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 110