Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HOWARD BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 107
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 6.984 foot vuông (649 m2), Số MLS: 3394904
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3336007
Liệt kê theo: Capri Jet Realty Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.900 foot vuông (548 m2), Số MLS: 3324897
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3374020
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3371227
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Liberty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.900 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3399556
Liệt kê theo: Neighborhood Elite Homes LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.520 foot vuông (327 m2), Số MLS: 3398554
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.700 foot vuông (437 m2), Số MLS: 3384797
Liệt kê theo: Metro Net Realty LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3395358
Liệt kê theo: Keller Williams Landmark II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.725 foot vuông (439 m2), Số MLS: 3399226
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.906 foot vuông (363 m2), Số MLS: 3393850
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3399396
Liệt kê theo: Connexion I Rl Est Svcs Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3394230
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.100 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3384700
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3387068
Liệt kê theo: Capri Jet Realty Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 107