Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HOWARD BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 92
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3431371
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3427690
Liệt kê theo: NY Superior Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.520 foot vuông (327 m2), Số MLS: 3398554
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3429634
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.032 foot vuông (375 m2), Số MLS: 3415502
Liệt kê theo: Zanetis Properties LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3432962
Liệt kê theo: American Patriot Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3448774
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3442160
Liệt kê theo: Sovereign Realty of NY Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3449049
Liệt kê theo: Keller Williams Rlty Landmark
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.500 foot vuông (883 m2), Số MLS: 3429139
Liệt kê theo: Connexion I Rl Est Svcs Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3429605
Liệt kê theo: Century 21 Amiable Rlty Grp II
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3442929
Liệt kê theo: Exit Realty Central
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.200 foot vuông (297 m2), Số MLS: 3413832
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.652 foot vuông (246 m2), Số MLS: 3443101
Liệt kê theo: NY Superior Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3442214
Liệt kê theo: Sovereign Realty of NY Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 92