Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
EAST FLATBUSH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 26
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3309800
Liệt kê theo: Real Estate Concept Group Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.178 foot vuông (202 m2), Số MLS: 3308276
Liệt kê theo: Prime America Real Estate Inc
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông (568 m2), Số MLS: 3291783
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3290002
Liệt kê theo: Getmore Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3296540
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.200 foot vuông (483 m2), Số MLS: 3236274
Liệt kê theo: Richmont Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.002 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3311823
Liệt kê theo: Keystone Realty USA Corp
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3309154
Liệt kê theo: Oxford Property Group USA
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.600 foot vuông (149 m2), Số MLS: 3295063
Liệt kê theo: EXP Realty
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3300455
Liệt kê theo: Brightstone Realty LLC
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3304326
Liệt kê theo: Keller Williams Realty Greater
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.217 foot vuông (206 m2), Số MLS: 3293445
Liệt kê theo: Movil Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.700 foot vuông (251 m2), Số MLS: 3308237
Liệt kê theo: Exit All Seasons Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.930 foot vuông (179 m2), Số MLS: 3302553
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5,85 dặm Anh (2,37 hecta), Số MLS: 3285063
Liệt kê theo: Getmore Realty Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 26