למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
BAY SHORE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 84
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 3 אקר (1.21 הקטאר), מספר MLS: 3253297
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.85 אקר (0.75 הקטאר), מספר MLS: 3239235
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3274126
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 2.9 אקר (1.17 הקטאר), מספר MLS: 3248979
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2.2 אקר (0.89 הקטאר), מספר MLS: 3279074
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,534 רגל רבוע (607 מ"ר), מספר MLS: 3246384
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 3242736
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.59 אקר (0.24 הקטאר), מספר MLS: 3267701
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.89 אקר (0.36 הקטאר), מספר MLS: 3197463
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.23 אקר (0.5 הקטאר), מספר MLS: 3097838
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1.5 אקר (0.61 הקטאר), מספר MLS: 3265668
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.97 אקר (0.39 הקטאר), מספר MLS: 3258608
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.91 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 3236485
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.94 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: 3250732
גודל המגרש: 4,200 רגל רבוע (390 מ"ר)מספר MLS: 3086942
נכסים 1 - 15 מתוך 84