למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
BAY SHORE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 125
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 10 אקר (4.05 הקטאר), מספר MLS: 3230329
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 3.1 אקר (1.25 הקטאר), מספר MLS: 3160051
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3152289
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.84 אקר (0.34 הקטאר), מספר MLS: 3091094
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1 אקר (0.4 הקטאר), מספר MLS: 3116890
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.89 אקר (0.36 הקטאר), מספר MLS: 3197463
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.23 אקר (0.5 הקטאר), מספר MLS: 3097838
גודל המגרש: 4,200 רגל רבוע (390 מ"ר)מספר MLS: 3086942
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.34 אקר (0.14 הקטאר), מספר MLS: 3225250
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.37 אקר (0.15 הקטאר), מספר MLS: 3196757
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,792 רגל רבוע (445 מ"ר), מספר MLS: 3181688
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.43 אקר (0.17 הקטאר), מספר MLS: 3222625
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.46 אקר (0.19 הקטאר), מספר MLS: 3226800
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,614 רגל רבוע (243 מ"ר), מספר MLS: 3230198
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.61 אקר (0.25 הקטאר), מספר MLS: 3229157
נכסים 1 - 15 מתוך 125