למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
VALLEY STREAM, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 100
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3254934
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3266190
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.31 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3255095
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 5,500 רגל רבוע (511 מ"ר), מספר MLS: 3276766
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,405 רגל רבוע (595 מ"ר), מספר MLS: 3248187
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3061142
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 8,025 רגל רבוע (746 מ"ר), מספר MLS: 3263033
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,960 רגל רבוע (647 מ"ר), מספר MLS: 3270632
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3277699
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 8,500 רגל רבוע (790 מ"ר), מספר MLS: 3273541
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,732 רגל רבוע (625 מ"ר), מספר MLS: 3235847
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 6,460 רגל רבוע (600 מ"ר), מספר MLS: 3263318
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 7,200 רגל רבוע (669 מ"ר), מספר MLS: 3273331
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,100 רגל רבוע (660 מ"ר), מספר MLS: 3263193
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,050 רגל רבוע (376 מ"ר), מספר MLS: 3257169
נכסים 1 - 15 מתוך 100