למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
VALLEY STREAM, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 128
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 3245016
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3254934
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,500 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 3246759
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.31 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3255095
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,405 רגל רבוע (595 מ"ר), מספר MLS: 3248187
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3239668
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,500 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 3217367
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 6,720 רגל רבוע (624 מ"ר), מספר MLS: 3245761
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,732 רגל רבוע (625 מ"ר), מספר MLS: 3235847
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3061142
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 6,700 רגל רבוע (622 מ"ר), מספר MLS: 3243919
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,000 רגל רבוע (557 מ"ר), מספר MLS: 3241976
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,000 רגל רבוע (650 מ"ר), מספר MLS: 3219781
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 6,240 רגל רבוע (580 מ"ר), מספר MLS: 3239008
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 4,050 רגל רבוע (376 מ"ר), מספר MLS: 3257169
נכסים 1 - 15 מתוך 128