למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
GLEN COVE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 122
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.44 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 3180395
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 5.81 אקר (2.35 הקטאר), מספר MLS: 3199701
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3149829
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.92 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 3211535
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1.41 אקר (0.57 הקטאר), מספר MLS: 3224250
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3202527
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.6 אקר (0.24 הקטאר), מספר MLS: 3230874
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, מספר MLS: 3162634
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 0.93 אקר (0.38 הקטאר), מספר MLS: 3152307
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2.57 אקר (1.04 הקטאר), מספר MLS: 3185569
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 3 אקר (1.21 הקטאר), מספר MLS: 3115882
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, מספר MLS: 3213631
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.57 אקר (0.23 הקטאר), מספר MLS: 3221866
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.53 אקר (0.21 הקטאר), מספר MLS: 3189267
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.92 אקר (0.37 הקטאר), מספר MLS: 3228421
נכסים 1 - 15 מתוך 122