למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
MIDWOOD, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 15
  • 1
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3224926
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 4,000 רגל רבוע (372 מ"ר), מספר MLS: 3254704
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 3,615 רגל רבוע (336 מ"ר), מספר MLS: 3229643
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,250 רגל רבוע (488 מ"ר), מספר MLS: 3251423
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 5,250 רגל רבוע (488 מ"ר), מספר MLS: 3251754
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 7,700 רגל רבוע (715 מ"ר), מספר MLS: 3254817
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3238991
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 1, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,100 רגל רבוע (195 מ"ר), מספר MLS: 3222543
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 0.89 אקר (0.36 הקטאר), מספר MLS: 3248065
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 3241845
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 2,000 רגל רבוע (186 מ"ר), מספר MLS: 3220379
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3215034
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, מספר MLS: 3239722
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, מספר MLS: 3232592
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 1, מספר MLS: 3252635
נכסים 1 - 15 מתוך 15
  • 1