למשל: עיר, מדינה, ארץ, מיקוד
RIDGEWOOD, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 68
מספר חדרי שינה: 30, מספר חדרי שירותים: 15, חצי חדר שירותים: 15, גודל המגרש: 7,360 רגל רבוע (684 מ"ר), מספר MLS: 3250056
מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 0.27 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 3288018
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 1,992 רגל רבוע (185 מ"ר), מספר MLS: 3256714
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 7, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3205462
מספר חדרי שינה: 11, מספר חדרי שירותים: 7, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3243602
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 3, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3247483
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, גודל המגרש: 1,640 רגל רבוע (152 מ"ר), מספר MLS: 3272484
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 4, גודל המגרש: 4,831 רגל רבוע (449 מ"ר), מספר MLS: 3204331
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2,377 רגל רבוע (221 מ"ר), מספר MLS: 3285242
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 3, גודל המגרש: 1,021 רגל רבוע (94.85 מ"ר), מספר MLS: 3266050
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3278081
גודל המגרש: 2,925 רגל רבוע (272 מ"ר)מספר MLS: 3234281
מספר חדרי שינה: 18, מספר חדרי שירותים: 6, גודל המגרש: 3,433 רגל רבוע (319 מ"ר), מספר MLS: 3233763
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 1,961 רגל רבוע (182 מ"ר), מספר MLS: 3247897
מספר חדרי שינה: 12, מספר חדרי שירותים: 7, גודל המגרש: 2,500 רגל רבוע (232 מ"ר), מספר MLS: 3280870
נכסים 1 - 15 מתוך 68