Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 80

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10232529
Kích cỡ nhà: 2.549 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10212073
Kích cỡ nhà: 2.406 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.251 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10223146
Kích cỡ nhà: 3.556 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10214237
Kích cỡ nhà: 2.521 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.308 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10219508
Kích cỡ nhà: 2.132 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.518 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10212398
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.697 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10212246
Kích cỡ nhà: 2.505 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10197512
Kích cỡ nhà: 2.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.249 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10228698
Kích cỡ nhà: 1.951 foot vuông
Số MLS: F10211637
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Số MLS: F10205841
Kích cỡ nhà: 1.603 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.473 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10189978
Kích cỡ nhà: 2.475 foot vuông
Số MLS: F10221678
Kích cỡ nhà: 2.009 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.501 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10174902
Kích cỡ nhà: 1.715 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 80


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only