Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 75

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10212959
Kích cỡ nhà: 2.142 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.450 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10222064
Kích cỡ nhà: 4.043 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10241349
Kích cỡ nhà: 1.550 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10209408
Kích cỡ nhà: 3.472 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.919 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10242784
Kích cỡ nhà: 1.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.998 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10232386
Kích cỡ nhà: 1.090 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10222265
Kích cỡ nhà: 2.722 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10241987
Kích cỡ nhà: 2.536 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10217901
Kích cỡ nhà: 1.120 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10222198
Kích cỡ nhà: 1.865 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10237612
Kích cỡ nhà: 1.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.891 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10230985
Kích cỡ nhà: 1.643 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.956 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10225605
Kích cỡ nhà: 1.390 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10220831
Kích cỡ nhà: 2.265 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.804 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10211805
Kích cỡ nhà: 1.728 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 75


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only