Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 51

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10207519
Kích cỡ nhà: 8.203 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10223876
Kích cỡ nhà: 3.050 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10215791
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10199913
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10173595
Kích cỡ nhà: 2.768 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10203621
Kích cỡ nhà: 2.214 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10227369
Kích cỡ nhà: 2.245 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10231297
Kích cỡ nhà: 1.979 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10201596
Kích cỡ nhà: 1.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10207938
Kích cỡ nhà: 1.722 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10209149
Kích cỡ nhà: 2.498 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10203851
Kích cỡ nhà: 1.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10212519
Kích cỡ nhà: 1.644 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10223415
Kích cỡ nhà: 1.760 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10219960
Kích cỡ nhà: 1.686 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 51


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only