Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 137

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10220472
Kích cỡ nhà: 3.166 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.885 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10230246
Kích cỡ nhà: 4.383 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10229866
Kích cỡ nhà: 3.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10225703
Kích cỡ nhà: 3.413 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10231310
Kích cỡ nhà: 6.139 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10229753
Kích cỡ nhà: 3.345 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.460 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10212890
Kích cỡ nhà: 3.696 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.016 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10218179
Kích cỡ nhà: 3.073 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10199638
Kích cỡ nhà: 2.835 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.644 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10220838
Kích cỡ nhà: 3.156 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.072 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10231497
Kích cỡ nhà: 2.657 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.283 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10223496
Kích cỡ nhà: 3.170 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.930 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10228952
Kích cỡ nhà: 2.596 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10225508
Kích cỡ nhà: 2.810 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.511 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10216146
Kích cỡ nhà: 2.462 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.550 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 137


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only