Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 32

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10229893
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10210640
Kích cỡ nhà: 2.603 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10228132
Kích cỡ nhà: 850 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10219069
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10215900
Kích cỡ nhà: 1.901 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10219627
Kích cỡ nhà: 2.266 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.251 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10222927
Kích cỡ nhà: 2.199 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10187910
Kích cỡ nhà: 2.197 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10181453
Kích cỡ nhà: 2.650 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10221888
Kích cỡ nhà: 1.568 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10221606
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10202395
Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10224620
Kích cỡ nhà: 2.286 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 32


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only