Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10191593
Kích cỡ nhà: 780 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10137425
Kích cỡ nhà: 1.936 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.257 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10226802
Kích cỡ nhà: 3.546 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.098 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10230036
Kích cỡ nhà: 2.132 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.515 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10217187
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10193453
Kích cỡ nhà: 3.071 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.644 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10232227
Kích cỡ nhà: 2.324 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.890 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10227377
Kích cỡ nhà: 2.311 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10207965
Kích cỡ nhà: 3.137 foot vuông
Số MLS: F10221829
Kích cỡ nhà: 1.928 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10226071
Kích cỡ nhà: 1.587 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.871 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10226749
Kích cỡ nhà: 2.518 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.112 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10223513
Kích cỡ nhà: 1.863 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.987 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10231772
Kích cỡ nhà: 1.783 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10229630
Kích cỡ nhà: 1.595 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.792 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only