Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 63

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10217367
Kích cỡ nhà: 3.781 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10180383
Kích cỡ nhà: 2.996 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10220245
Kích cỡ nhà: 3.418 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.874 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10220133
Kích cỡ nhà: 3.401 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10220146
Kích cỡ nhà: 3.418 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10216925
Kích cỡ nhà: 1.825 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10232672
Kích cỡ lô đất: 5.401 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10220310
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10220250
Kích cỡ nhà: 2.420 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.065 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10191160
Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10220340
Kích cỡ nhà: 2.420 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10220274
Kích cỡ nhà: 2.254 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10232405
Kích cỡ nhà: 2.398 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.401 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10220286
Kích cỡ nhà: 2.254 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10216130
Kích cỡ nhà: 1.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.460 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 63


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only