Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10213929
Kích cỡ nhà: 3.498 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.331 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10224833
Kích cỡ nhà: 4.369 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10208610
Kích cỡ nhà: 2.279 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10224242
Kích cỡ nhà: 2.129 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.860 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10231351
Kích cỡ nhà: 3.197 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.170 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10230848
Kích cỡ nhà: 3.123 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10212882
Kích cỡ nhà: 4.423 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10221290
Kích cỡ nhà: 3.042 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.320 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10231426
Kích cỡ nhà: 2.937 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.251 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10191779
Kích cỡ nhà: 2.363 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10155581
Kích cỡ nhà: 4.174 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10228920
Kích cỡ nhà: 2.512 foot vuông
Số MLS: F10199774
Kích cỡ nhà: 4.578 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.451 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10230669
Kích cỡ nhà: 2.370 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.625 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10231229
Kích cỡ nhà: 3.792 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.673 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only