Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 281

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10230303
Kích cỡ nhà: 5.826 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10228436
Kích cỡ nhà: 4.030 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10234950
Kích cỡ nhà: 4.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10088155
Kích cỡ nhà: 5.356 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10150859
Kích cỡ nhà: 2.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10232124
Kích cỡ nhà: 2.420 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.425 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10196774
Kích cỡ nhà: 1.617 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10225995
Kích cỡ nhà: 2.122 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10208931
Kích cỡ nhà: 1.050 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10205574
Kích cỡ nhà: 1.350 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10223912
Kích cỡ nhà: 2.405 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10228754
Kích cỡ nhà: 1.508 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10212665
Kích cỡ nhà: 2.056 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10219294
Kích cỡ nhà: 3.199 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10242299
Kích cỡ nhà: 1.050 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 281


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only