Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 180

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10224001
Kích cỡ nhà: 2.539 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.395 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10229563
Kích cỡ nhà: 1.756 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10222418
Kích cỡ nhà: 1.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.625 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10232143
Kích cỡ nhà: 1.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10229714
Kích cỡ nhà: 2.992 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.709 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10231933
Kích cỡ nhà: 2.678 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10231041
Kích cỡ nhà: 2.496 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.091 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10229463
Kích cỡ nhà: 2.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.679 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10221477
Kích cỡ nhà: 2.197 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10224732
Kích cỡ nhà: 2.303 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10231733
Kích cỡ nhà: 2.110 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.302 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10229971
Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10215163
Kích cỡ nhà: 2.872 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.311 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10221307
Kích cỡ nhà: 1.966 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10228256
Kích cỡ nhà: 1.664 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.544 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 180


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only