Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 74

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10231247
Kích cỡ nhà: 3.038 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.429 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10218683
Kích cỡ nhà: 4.372 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10216379
Kích cỡ nhà: 3.952 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.705 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10217079
Kích cỡ nhà: 2.769 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10234136
Kích cỡ nhà: 2.691 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.442 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10219281
Kích cỡ nhà: 3.396 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10237625
Kích cỡ nhà: 3.037 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.273 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10230617
Kích cỡ nhà: 710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.727 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: H10662786
Kích cỡ nhà: 1.424 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10236875
Kích cỡ nhà: 2.349 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: H10698784
Kích cỡ nhà: 1.674 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10229067
Kích cỡ nhà: 2.682 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.823 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10233717
Kích cỡ nhà: 2.833 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.504 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10202126
Kích cỡ nhà: 2.314 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.501 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10219808
Kích cỡ nhà: 2.865 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 74


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only